ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.

Zij verzorgen met 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten. Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties biedt het ROC Midden Nederland onderwijs op maat dat goed aansluit bij uiteenlopende wensen en eisen. ROC Midden Nederland staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Zij staan voor kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact.

ROC Midden Nederland biedt de volgende opleiding aan met een BTEC diploma: