Noorderpoort

Noorderpoort

Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor:

  • Reguliere mbo opleidingen  
    (entree en niveau 2 t/m 4)
  • Rontractonderwijs
  • Educatie en inburgeringstrajecten.


Met 17 verschillende scholen verspreid in de regio, ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s van Noord-Nederland.

Het Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.

Noorderpoort biedt de volgende opleiding aan met een BTEC diploma: