Lentiz

Lentiz

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. Lentiz streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar dat zij of hij ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft:

  • Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam;
  • Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Lentiz biedt de volgende opleiding aan met een BTEC diploma: