Junior Accountmanager

Nova College - Haarlem

Op deze MBO 4 opleiding word je opgeleid tot junior accountmanager. Je leert contacten te leggen met bestaande en nieuwe klanten en dit contact met een commercieel oogpunt te benaderen. Luisteren en je inleven in de wensen van de klant, vraagstukken analyseren en problemen oplossen, representatief optreden, onderhandelen, klanten enthousiast maken voor een product en/of dienst zijn belangrijke vaardigheden. Je leert je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken in het Nederlands én Engels en zorgvuldig te werken. 

Verder leer je integer handelen volgens ethische maatstaven. Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap zijn belangrijke ondersteunende vakken in deze opleiding.

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om internationaal tussen bedrijven te kunnen handelen. Na deze tweetalige opleiding kun je als junior accountmanager gaan werken bij een internationaal georiënteerd bedrijf.  Ieder jaar van de opleiding loop je stage, waarbij in principe één stage in het buitenland plaats vindt. Meestal regelt de school dit voor je, maar je mag ook zelf een buitenlandse stage regelen. In sommige gevallen kun je voor je stage een beurs krijgen via Erasmus.

roc van amsterdam-amstelveen - international business management