Disclaimer

Disclaimer www.ivs-alliance.nl

IVS Alliance verleent u hierbij toegang tot www.ivs-alliance.nl (“website”), biedt informatie over BTEC diploma’s en opleidingen en nodigt geregistreerde leden van IVS, met een betaald lidmaatschap, uit om informatie af te nemen en via haar ledensite onderling informatie te delen.

IVS Alliance behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IVS Alliance spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IVS Alliance.

In het bijzonder zijn alle door derden aangeboden informatie op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Leden kunnen zelf inhoud uploaden voor de website. IVS Alliance beoordeeld deze inhoud voordat het op de website zal worden geplaatst. Klachten over gebruikersinhoud worden serieus genomen en waar nodig wordt er ingegrepen. Neem hiervoor contact met IVS Alliance op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan IVS Alliance nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IVS Alliance en haar leden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IVS Alliance, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.